top of page
Mga Alternatibong Serbisyong Hindi Paninirahan

Ano ang hitsura ng mga alternatibong serbisyong hindi tirahan? Tingnan kung ano ang ginagawa ng ibang mga provider.

Tahanan ng mga Gabay na Kamay

Maraming ahensya at provider ang nag-a-access ng mga available na online na aktibidad at curricula para madagdagan ang mga serbisyo: Health & Wellness

Ang tatlong bahagi na Festival of Learning  serye ng CA State Council on Developmental Disabilities ay nagpapakita ng mga makabagong paraan na ang mga taga-California ay nakagawa at nag-access ng mga serbisyo.

Pagdiriwang ng Pagkatuto Bahagi 1 | Bahagi 2 | Bahagi 3

May maibabahaging halimbawa? Mag-email kay Suzy Requarth .

Pag-iisip na Nakasentro sa Tao

Ang mga tool na nakasentro sa tao ay isang mahalagang bahagi upang makatulong na magplano at bumuo ng mga alternatibong serbisyo. Sa napakaraming pagbabago sa ating buhay, lahat tayo ay nagsisikap na mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga bagay na mahalaga SA atin tulad ng mga relasyon, gawain, at pagkakaroon ng kontrol at ang mga bagay na mahalaga PARA sa atin tulad ng ating kalusugan at kaligtasan. Ang mga worksheet sa ibaba ay makakatulong sa iyo at sa mga sinusuportahan mo na i-navigate ang mga hamong ito at mag-brainstorm ng mga bagong ideya upang panatilihing balanse at kasiya-siya ang ating buhay.

Pag-uuri ng Mahalaga PARA SA at Mahalaga PARA SA  Maglaan ng ilang sandali upang talagang isaalang-alang ang pang-araw-araw na mga aspeto ng iyong buhay na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na nasisiyahan, masaya, at nasasabik na gumising sa umaga. Anong mga bagay ang hindi kasing kapana-panabik ngunit mahalaga pa rin para sa iyong pangkalahatang kagalingan? Sa liwanag ng lahat ng mga pagbabago sa ating pang-araw-araw na buhay, paano mo mapapanatili ang balanseng ito?

Isang Pahina Paglalarawan  Paano binago ng pandemya ang iyong mga priyoridad at pangangailangan ng suporta? Ang Isang Paglalarawan ng Isang Pahina ay isang paraan upang maikli ang pakikipag-usap sa iba kung ano ang pinakamahalaga sa iyong buhay ngayon... nananatili ba itong nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan? Nakakakuha ng sariwang hangin araw-araw? Ito ay isang partikular na kapaki-pakinabang na tool para sa mga taong maaaring nagtatrabaho sa mga bagong kawani ng suporta at nais ng mabilis na paraan upang maihatid ang impormasyong ito nang tuluy-tuloy.

Nagtatrabaho/Hindi Nagtatrabaho  Lahat tayo ay nakagawa na ng mga pagbabago sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ang gumagana para sa iyo ngayon? Ano ang hindi gumagana? Ano ang kinakailangan upang ilipat ang mga bagay na hindi gumagana nang kaunti papalapit sa kategoryang 'gumagana'?

Pagsingil para sa Mga Alternatibong Serbisyong Nonresidential

Billing for Alt Services

Mga Tagubilin at Webinar

bottom of page