top of page
Home: Welcome
HispanicMan-Web.jpg

Ang Aming Misyon

Upang mapaglingkuran at bigyan ng kapangyarihan ang mga indibidwal na may kapansanan at ang kanilang mga pamilya upang makamit ang kanilang mga mithiin kasama ang mga katuwang sa komunidad.

YoungBlondGirl-LR.jpg

PANANAW

Ang mga taong may kapansanan sa pag-unlad ay mamumuhay ng produktibo at kasiya-siyang buhay bilang mga pinahahalagahang miyembro ng kanilang mga komunidad.

Ang San Diego Regional Center ay isa sa 21 rehiyonal na sentro na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga taong may kapansanan sa pag-unlad sa California. Interesado ka bang magtrabaho para sa pinakamahusay na sentrong pangrehiyon? Tingnan ang kasalukuyang mga bakanteng trabaho.

Nagbibigay kami ng iba't ibang serbisyo sa mga taong may kapansanan sa pag-unlad at kanilang mga pamilya. Ang mga serbisyo ay batay sa mga indibidwal na pangangailangan ng kliyente at nilalayon na i-maximize ang kanilang kalayaan at buong potensyal.

Sinumang residente ng San Diego o Imperial County na pinaniniwalaang may kapansanan sa pag-unlad ay maaaring mag-aplay para sa mga serbisyo. Ang pagiging karapat-dapat ay tinutukoy ng panlipunan, medikal, at sikolohikal na impormasyon na nakalap sa panahon ng proseso ng paggamit.

SDRC-Tree-Blue.png

Makipag-ugnayan sa amin

Makipag-ugnayan sa amin para matuto pa tungkol sa mga serbisyo o kung paano ka makakasali.

​Salamat sa Pagkontak sa amin!

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page