top of page

Mga Kasanayang Nakasentro sa Tao

Tatlong young adult na tumatawa sa isang lungsod. Hinihikayat ka ng SDRC na "ibahagi ang iyong kuwento"

Ibahagi ang iyong kuwento!

Babaeng tumitingin sa buwan sa pamamagitan ng teleskopyo. Hinihikayat ka ng SDRC na "Sundan ang iyong bituin"

Sundin ang iyong bituin!

Ang Mga Kasanayang Nakasentro sa Tao ay Mga Pilosopiya at Pamamaraan para sa mga indibidwal na may mga kapansanan sa pag-unlad na nagpapahintulot sa kanila na ibahagi ang kanilang mga karanasan, kagustuhan, pangangailangan, pag-asa, pangarap, at layunin sa isang ligtas at positibong kapaligiran.

Ang pahinang ito ay ginagawa.

Mangyaring bumalik sa lalong madaling panahon!

Mag-click sa ibaba para ma-access ang mga dokumento

bottom of page