top of page

تمرین های شخص محور

سه جوان در حال خندیدن در یک شهر. SDRC شما را تشویق می کند تا "داستان خود را به اشتراک بگذارید"

داستان خود را به اشتراک بگذارید

خانمی که از طریق تلسکوپ به ماه نگاه می کند. SDRC شما را تشویق می کند "ستاره خود را دنبال کنید"

ستاره خود را دنبال کنید!

تمرین‌های فرد محور فلسفه‌ها و رویه‌هایی برای افراد دارای ناتوانی‌های رشدی هستند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تجربیات، خواسته‌ها، نیازها، امیدها، رویاها و اهداف خود را در محیطی امن و مثبت به اشتراک بگذارند.

این صفحه در حال ساخت است.

لطفا به زودی دوباره بررسی کنید!

برای دسترسی به اسناد زیر را کلیک کنید

bottom of page