top of page

ارزیابی کیفیت NCI - اطلاعیه جلسه

مرکز منطقه‌ای سن دیگو جلسات عمومی را برای بررسی نتایج نظرسنجی شاخص‌های اصلی ملی (NCI) برگزار می‌کند. آخرین آن در 8 آگوست 2023 در سن دیگو برگزار شد. نتایج جدیدترین نظرسنجی را می توانید در اینجا مشاهده کنید:

bottom of page